โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสำนักงาน

นางธัญยธรณ์ พุฒิสิริโรจน์
ครูอัตราจ้าง

นางดวงพร เชี่ยวนาชม
ครูอัตราจ้าง

นายเสรี เรื่องสา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกมลวรรณ สุวรรณขวา
ครูอัตราจ้าง

นางสาววารีนันท์ พวงเพชรพูนสิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสรัญญา เกษสุข
ครูอัตราจ้าง

นายอานนท์ มานาง
ครูอัตราจ้าง

นายจตุรเมธ ชินบัญชากุล
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา แก้วแดง
ครูอัตราจ้าง