โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
[เดือนสิงหาคม 2563] ผู้อำนวยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากั (อ่าน 6) 06 ส.ค. 63
[เดือนสิงหาคม 2563] รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน 9) 03 ส.ค. 63
[เดือนสิงหาคม 2563] การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 01 ส.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] กิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 19) 31 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (อ่าน 35) 24 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] พิธีประดับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบริหารนักเรียน และพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นม (อ่าน 19) 24 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการทวิภาคี โรงเรียนราชดำริ (อ่าน 20) 24 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โครงการทวิภาคี (อ่าน 17) 24 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์ (อ่าน 23) 23 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] ผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนสวนอนันต์ (อ่าน 22) 23 ก.ค. 63
[เดือนกรกฎาคม 2563] เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 75) 01 ก.ค. 63
[เดือนมิถุนายน 2563] ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ (อ่าน 71) 28 มิ.ย. 63
[เดือนมิถุนายน 2563] การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่ (อ่าน 185) 07 มิ.ย. 63
[เดือนมิถุนายน 2563] การสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่ (อ่าน 237) 06 มิ.ย. 63
[เดือนพฤษภาคม 2563] นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 134) 27 พ.ค. 63
[เดือนพฤษภาคม 2563] การประชุมทางไกลเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 124) 15 พ.ค. 63
[เดือนมีนาคม 2563] จัดทำเครื่องหมายทางข้าม (ทางม้าลาย 3 มิติ) บริเวณทางหน้าโรงเรียน (อ่าน 65) 27 มี.ค. 63
[เดือนมีนาคม 2563] งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนราชดำริ (อ่าน 71) 13 มี.ค. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ เยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 105) 24 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปี (อ่าน 224) 21 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 207) 20 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 (อ่าน 103) 20 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรับนักเรียนออนไลน์ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 222) 18 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องใน “วันเกียรติยศ” โรงเรียนราชดำริ ปีการศึก (อ่าน 232) 17 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] โครงการ “สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน เฉลิมพร (อ่าน 196) 14 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 100) 10 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] การแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้ (อ่าน 96) 08 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 194) 07 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] Study trip in Singapore (อ่าน 85) 07 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ เข้าร่วมพิธีรับมอบแหนบทองคำ และโล่ (อ่าน 213) 04 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกิจกรรม RD Knockout Soccer (อ่าน 85) 04 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] กิจกรรมต้อนรับครูใหม่ (อ่าน 77) 03 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงวรรรญา วรรณผ่อง (น้องมิลค์) รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งป (อ่าน 213) 03 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] ขอแสดงความยินดี นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ รับรางวัล “ค (อ่าน 242) 03 ก.พ. 63
[เดือนกุมภาพันธ์ 2563] พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงงานบูรณาการ” ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 239) 03 ก.พ. 63
[เดือนมกราคม 2563] งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จวงโยธวาทิต (อ่าน 43) 31 ม.ค. 63
[เดือนมกราคม 2563] กิจกรรมมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และฝุ่น PM 2.5 (อ่าน 39) 30 ม.ค. 63
[เดือนมกราคม 2563] การประชุมโครงการส่งเสริมเพศวิถีศึกษาและการสื่อสารในครอบครัว (อ่าน 36) 29 ม.ค. 63
[เดือนมกราคม 2563] งานเปิดบ้านวิชาการ “โครงงานบูรณาการ” ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 61) 27 ม.ค. 63
[เดือนมกราคม 2563] กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 (อ่าน 51) 23 ม.ค. 63