โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ เยี่ยมการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (อ่าน 46) 24 ก.พ. 63
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้บริหาร ครูดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 121) 21 ก.พ. 63
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 109) 20 ก.พ. 63
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และ ม.๖ (อ่าน 43) 20 ก.พ. 63
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการรับนักเรียนออนไลน์ ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต (อ่าน 121) 18 ก.พ. 63
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องใน “วันเกียรติยศ” โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 117) 17 ก.พ. 63
โครงการ “สตง.ตามรอยพระทศมินทราชา ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา (อ่าน 94) 14 ก.พ. 63
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 43) 10 ก.พ. 63
การแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการ (อ่าน 45) 08 ก.พ. 63
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 109) 07 ก.พ. 63
Study trip in Singapore (อ่าน 33) 07 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ เข้าร่วมพิธีรับมอบแหนบทองคำ และโล่ เนื่องในวันสถาปนาหน่วยบัญชาการรักษาดิ (อ่าน 108) 04 ก.พ. 63
พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกิจกรรม RD Knockout Soccer (อ่าน 36) 04 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงวรรรญา วรรณผ่อง (น้องมิลค์) รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 117) 03 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดี นายสายัณห์ ต่ายหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ รับรางวัล “คนดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒ (อ่าน 133) 03 ก.พ. 63
พิธีมอบเกียรติบัตร “โครงงานบูรณาการ” ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 124) 03 ก.พ. 63