โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสนับสนุนการสอน

นางสาวขนิษฐา เดชะวงษ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการสอน

นางมณีรัตน์ แก้วแดง
ครู

นางสาวมัลลิกา คุณสุข
ครู

นางสาวนาริพรรณ เขียวเล่ง
ครู