โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นายปิยะ มีจันทร์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวขวัญภิรมย์ สิออน
ครู

นายก่อพงษ์ พันนาเหนือ
ครู

นายชลศรัณย์ มีดี
ครู

นางสาวเพ็ญพร วงค์ศรีจันทร์
ครู

นางสาววิมลวรรณ วงแวง
ครู

นางสาวนันทิชา แก้วจินดา
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัตร จักรสูง
ครูอัตราจ้าง

นายจตุรเมธ ชินบัญชากุล
ครูอัตราจ้าง