โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย สิทธิพร สุขเจริญ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นาย เลอคัลลาล ลาล
ครู

นางสาว ปิยาภรณ์ นาคนาเกร็ด
ครู

นางสาว เกศราพร สำราญทรัพย์
ครูผู้ช่วย

นาย เจษฎา ยอดผล
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพ็ญประภา รักความสุข
ครู