โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
คณะผู้บริหาร

นางสาวศิริกุล เก่าราชการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมบัติ ผ่องอำไพ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายถวิล จุลทัศน์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเกศินี ทองทวี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป