โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2563
คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2563