โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ประกาศรับนักเรียนปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวห้องเรียนทั่วไป ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวห้องเรียนทั่วไปม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวห้องเรียนทั่วไปม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก MEP รอบ 2 ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนทั่วไป ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวความสามารพิเศษ ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวความสามารถพิเศษ ม.1
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบความสามารถพิเศษ ม.1 ม.4
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ม.4 MEP รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ม.1 MEP รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ม.4 จากนักเรียน ม.3 โรงเรียนคลองปักหลักและโรงเรียรสุเหร่าจรเข้ขบ
ประกาศโควต้าโรงเรียนคลองปักหลัก
ประกาศรับสมัครห้องเรียนทั่วไป
ประกาศโควต้าโรงเรียนราชดำริ