โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
บันทึกข้อความ ประกาศรายชื่อนักเรียน กลุ่ม A และ กลุ่ม B (รอบที่ 2 วันที่ 26/11/2564) (อ่าน 8) 30 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A และ กลุ่ม B (อัพเดต ณ วันที่ 26 /11/2564) (อ่าน 8) 30 พ.ย. 64
บันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนกลุ่มเรียน (อ่าน 267) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 7) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 7) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 7) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 6) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 6) 19 พ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มA และ กลุ่มB) (อ่าน 4) 19 พ.ย. 64
ปฏิทินกำหนดการมาเรียนกลุ่ม A-B ภาคเรียนที่2-2564 (อ่าน 236) 19 พ.ย. 64
บันทึกข้อความ แจ้ง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (กลุ่ม A และ B) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5) 19 พ.ย. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รูปแบบ Onsite ผสมผสาน (อ่าน 150) 19 พ.ย. 64