โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2563
บัตรประจำตัวสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1462) 15 พ.ค. 63
บัตรประจำตัวสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2736) 13 พ.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 95) 07 พ.ค. 63
ขั้นตอนการสมัครเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 161) 07 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 177) 02 พ.ค. 63
การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 491) 02 พ.ค. 63
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 315) 01 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) (อ่าน 234) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) (อ่าน 127) 12 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) (อ่าน 173) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ MEP) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 145) 11 มี.ค. 63
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 145) 29 ม.ค. 63