โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนราชดำริ
เรื่อง ระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ ว่าด้วยองค์กรนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 12) 23 พ.ค. 63
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 13) 23 พ.ค. 63
เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานทางการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 140) 28 มี.ค. 63
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 185) 18 มี.ค. 63
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ปีการศึกษา2563 (อ่าน 162) 12 มี.ค. 63
เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 143) 28 ต.ค. 62
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 150) 11 ต.ค. 62