โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
E-Service

  1. ระบบส่งหนังสือราชการ ระหว่าง สพม.2 กับโรงเรียนในสังกัด
  2. ระบบ SGS 
  3. ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
  4. ระบบบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์