โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน
ระเบียบโรงเรียนว่าด้วยคะแนนความประพฤตินักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.65 MB