โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/คำขวัญสถานศึกษา