โรงเรียนราชดำริ
163 เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก3-1  แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทรศัพท์ 0-2337-4429, 0-2337-4430
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทางระบบออนไลน์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทางระบบออนไลน์
งานรับนักเรียน โรงเรียนราชดำริ
29 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
28 มี.ค. 63 สอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
21 มี.ค. 63 ถึง 25 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
หอประชุมสุพรรณิการ์ งานรับนักเรียน
21 มี.ค. 63 ถึง 22 มี.ค. 63 รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา ม.1และ ม.4
16 มี.ค. 63 ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบการจบการศึกษา รอบที่1
นักเรียนม.3และม.6 รับผลการเรียน และตรวจสอบการจบ รอบที่ 1 
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
13 มี.ค. 63 ทอดผ้าป่าการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนราชดำริ